Zveme vás na letní tábor pro rodiny s dětmi 20.-26.8.

Vydáme se na dobrodružnou cestu do Guadalupe, kde se setkáme s domorodými indiány.

Zažijeme indiánská dobrodružství, budeme bojovat s nepřítelem, zažijeme domorodý život a setkáme se s přítelem indiánem Juanem Diegem, který…

Více zde

Indiánský tábor

Svěcení kaple v Nepomucenu

O slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 proběhlo slavnostní požehnání kaple a zasvěcení nového oltáře. Liturgii za účasti představených koleje a dalších hostů předsedal Mons. Giuseppe Leanza, který v letech 2011–2018 zastával úřad apoštolského nuncia v České republice. V promluvě zmínil: „Tento posvátný chrám chce být privilegovaným místem pro setkání s Pánem, živým a přítomným ve svátosti eucharistie. Ježíš v Eucharistii bude skutečně Emanuelem, Bohem s námi, Božím Slovem, které si mezi námi postavilo svůj stan. Od něj můžeme všichni čerpat světlo, teplo a sílu, abychom byli před světem autentickými svědky jeho lásky.“

Pro sestry jsme připravili celkovou architektonickou studii a samotnou výzdobu.

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/boromejky-v-rimskem-nepomucenu-maji-novou-kapli-spolupracovali-na-ni-umelci-z-ceska-i-italie/

The gallery was not found!

Kaple pro římské Nepomuceno

Pracujeme na dokončení kaple Papežské koleje Nepomuceno v Římě.

Příspěvek na konferenci – České sakrální umění

V rámci konference na Cyrilometodějské teologické fakultě Jiří Šťasta prezentoval příspěvek, který se zabýval formou mozaiky jako ikonografické formy v kontextu našeho kulturního prostředí. Po konferenci následovala poutavá komentovaná prohlídka expozice o sakrálním umění v Muzeu umění Olomouc.

Přijďte na pečení cukroví

V nedelu 18.prosince od 14 hodin pořádáme v naší dílně, potažmo jídelně a kuchyni, adventní pečení cukroví.

Vemte si sebou suroviny a přijďte společně strávit nedělní odpoledne.

Charbulova 92, Brno

Zvony již přistály na dvoře u sv. Kříže

Představte si, že vám nečekaně zavolá kurýr, že má pro vás tři zvony a že se k vám nemůže dozvonit… Tak takhle to skoro bylo ve Znojmě.

Nové zvony pro Znojmo, pro které jsme připravovali výzdobu, jsou již na místě a čekají na podzimní osazení do věže.

Zvon Maria v rukách otce děkana

Zpovědnice pro Křižanov

Dokončili jsme naši další zpovědnici pro farnost Křižanov. Na dveřích je znázorněn pád člověka do hříchu a z druhé strany, jak Bůh dává spásu člověku.

Vstupní dveře zdobí keramické reliéfy s mozaikovým pozadím. V interiéru upoutá netradiční pojetí ,,mřížky“ v podobě serafa v branách ráje, který je vyfrézován do dubové překližky.

Aktuality

Pouť na Klimentek 2022

Již sedmým rokem jsme se v rámci Dílny vydali k příležitosti sv. Sedmipočetníků na slavení liturgie na horu Klimentek v Buchlovských kopcích. Tentokrát poprvé vzhledem k našemu počtu jsme slavili pod širým nebem. Společné putování zakončila návštěva Kazatelny.

Vrcholové foto

Návštěva zvonaře Rudolfa Pernera v naší dílně

V tomto týdnu nás v Brně navštívil Rudolf Perner z Pasova, pokračovatel zvonařské tradice s českými kořeny, se kterým jsme pracovali na výzdobě tří nových zvonů pro Znojmo.

Po společné modlitbě jsme měli příležitost s ním hovořit o jeho řemeslných zkušenostech, o tajemství zvuku zvonů a zkušenostech z procesu odlévání.

Setkání při společné večeři

Glockengießerei Perner GmbH

Posvěcení nového oltáře v Kučerově

Včera biskup Pavel Konzbul slavnostně posvětil oltář v Kučerově mazáním sv. křižmem a do oltáře byly uloženy ostatky svatého Kříže.

Liturgickou úpravu jsme připravovali od roku 2014 a je mj. unikátní svým ikonografickým konceptem.

Ikonografický motiv vychází z obrazu Eucharistie jako řeřavého uhlí, jak to popisuje prorok Izaiáš.

I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Iz 6,5

Ikonografický koncept výzdoby všech stran oltáře

Přijímáme svaté uhlí, abychom účastí na božském ohni byli zapáleni a zbožštěni. Izaiáš toto uhlí viděl. Neboť toto uhlí není pouhé dřevo, nýbrž dřevo očištěné ohněm. Stejným způsobem není Chléb v přijímání pouhým chlebem, nýbrž je spojen s božstvím.

Svatý Jan Damašský

Dřevěnou konstrukci zhotovil truhlář David Šmatelka z Luboměře.