Úvod

Dílna Všech svatých se zabývá zejména liturgickým uměním a architekturou, včetně související umělecké činnosti.
Zájmem Dílny Všech svatých je prakticky navazovat na umělecký teologický odkaz římského Centra Aletti, kde se setkává duchovní odkaz Východní a Západní Církve.

Číst více...

Aktuality
17. 9. 2023Sakrální umění a architektura(2023) V sobotu 9. září 2023 proběhlo v osadě Andači u Nitry svěcené nového kostela za přítomnosti biskupa Viliama Judáka. Záměr kostela vznikl již před několika desítkami let, dokončila se jen stavba základové desky, zbytek bývalý režim nedovolil. Nyní se díky štědrým přispěním řady lidí, podařilo stavbu dokončit. Díky za spolupráci panu architektu Dulíkovi, otci Haferovi za jeho pastorační starostlivost a panu Mirovi, za všechnu péči o nás! [...]
29. 8. 2023Pro děti / UdálostiV neděli jsme opustili naše tábořiště, kde se nás setkalo kolem 45, abychom prožili s velkým náčelníkem Mačofů dobrodružství s Janem Didakem a plátnem Panny Marie Guadalupské. Chtěli nás vydrancovat o všechny polnosti, o krást o zázračné plátno, ale nakonec se nic z toho nestalo…Bohu díky. Díky všem rodičům a jejich dětem za krásnou atmosféru i spolupráci a snad příští rok opět naviděnou. [...]
5. 8. 2023UdálostiSpolu s otcem Josefem Čunkem SJ jsme společně po desáté oslavili připomínku svatých Sedmipočetníků. Cesta autem nám propršela, ale na místě se mraky postupně protrhaly a dokonce jsme během liturgie užili čas bez deště. [...]
28. 7. 2023Sakrální umění a architektura / UdálostiDokončili jsme mozaiku Panny Marie pro presbytář kaple Narození Panny Marie v Andači u Nitry. Děkujeme za veškerou péči, které se nám ze strany farníků a farnosti dostalo, a za spolupráci s o. Haferou a panem architektem Dulíkem. Brzy snad také přijde svěcení kostela a dokončení kamenného vybavení ze spišského travertinu. [...]
25. 7. 2023Sakrální umění a architektura / UdálostiVe spolupráci s farností Bílovice nad Svitavou, s vedením obce, s panem architektem Pekárem a hasiči vznikla poměrně unikátní výzdoba nové hasičské zbrojnice. Téměř desetimetrová mozaika svatého Floriána je k vidění v centru obce. V kontextu Bílovic a okolí se chystá malý cyklus několika dalších mozaik. Těšíme se! Mapa realizací [...]
13. 7. 2023Sakrální umění a architektura / UdálostiRealizovali jsme první zastavení v meditační hřbitovní zahradě v obci Krásensku u Jedovnic. Anděl u prázdného hrobu zvěstuje radostnou zprávu o vzkříšeném Pánu. Mapa realizací [...]
1. 5. 2023Pro děti / UdálostiVydáme se na dobrodružnou cestu do Guadalupe, kde se setkáme s domorodými indiány. Zažijeme indiánská dobrodružství, budeme bojovat s nepřítelem, zažijeme domorodý život a setkáme se s přítelem indiánem Juanem Diegem, který… Více zde Indiánský tábor [...]
15. 4. 2023Sakrální umění a architektura
31. 3. 2023Sakrální umění a architektura / UdálostiO slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25. března 2023 proběhlo slavnostní požehnání kaple a zasvěcení nového oltáře. Liturgii za účasti představených koleje a dalších hostů předsedal Mons. Giuseppe Leanza, který v letech 2011–2018 zastával úřad apoštolského nuncia v České republice. V promluvě zmínil: „Tento posvátný chrám chce být privilegovaným místem pro setkání s Pánem, živým a přítomným ve svátosti eucharistie. Ježíš v Eucharistii bude skutečně Emanuelem, Bohem s námi, Božím Slovem, které si mezi námi postavilo svůj stan. Od něj můžeme všichni čerpat světlo, teplo a sílu, abychom byli před světem autentickými svědky jeho lásky.“ Pro sestry jsme připravili celkovou architektonickou studii a samotnou výzdobu. https://zpravy.proglas.cz/udalosti/boromejky-v-rimskem-nepomucenu-maji-novou-kapli-spolupracovali-na-ni-umelci-z-ceska-i-italie/ Přehled realizací The gallery was not found! [...]
21. 3. 2023Sakrální umění a architektura / UdálostiPracujeme na dokončení kaple Papežské koleje Nepomuceno v Římě. [...]
20. 11. 2022Besedy / Sakrální umění a architektura / Události / VzděláváníV rámci konference na Cyrilometodějské teologické fakultě Jiří Šťasta prezentoval příspěvek, který se zabýval formou mozaiky jako ikonografické formy v kontextu našeho kulturního prostředí. Po konferenci následovala poutavá komentovaná prohlídka expozice o sakrálním umění v Muzeu umění Olomouc. [...]
20. 11. 2022Pro děti / UdálostiV nedelu 18.prosince od 14 hodin pořádáme v naší dílně, potažmo jídelně a kuchyni, adventní pečení cukroví. Vemte si sebou suroviny a přijďte společně strávit nedělní odpoledne. Charbulova 92, Brno [...]
16. 9. 2022Sakrální umění a architekturaVe spolupráci se sestrou Mladou, nemocniční kaplankou, byla dokončena stavební úprava kaple v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. K modlitbě, liturgii a také společnému zpěvu se zde pravidelně schází pacienti i lidé z farnosti. Nové osvětlení, nový oltářní schod i změna uspořádání liturgického vybavení zohledňující pravidelnou adoraci v kapli. Velké díky sestře Mladě za její službu v nemocnici. [...]
16. 8. 2022Sakrální umění a architektura / Události / ZvonyPředstavte si, že vám nečekaně zavolá kurýr, že má pro vás tři zvony a že se k vám nemůže dozvonit… Tak takhle to skoro bylo ve Znojmě. Nové zvony pro Znojmo, pro které jsme připravovali výzdobu, jsou již na místě a čekají na podzimní osazení do věže. Zvon Maria v rukách otce děkana [...]
9. 8. 2022Sakrální umění a architekturaDokončili jsme naši další zpovědnici pro farnost Křižanov. Na dveřích je znázorněn pád člověka do hříchu a z druhé strany, jak Bůh dává spásu člověku. Vstupní dveře zdobí keramické reliéfy s mozaikovým pozadím. V interiéru upoutá netradiční pojetí ,,mřížky“ v podobě serafa v branách ráje, který je vyfrézován do dubové překližky. Mapa realizací [...]
29. 7. 2022Pro děti / UdálostiJiž sedmým rokem jsme se v rámci Dílny vydali k příležitosti sv. Sedmipočetníků na slavení liturgie na horu Klimentek v Buchlovských kopcích. Tentokrát poprvé vzhledem k našemu počtu jsme slavili pod širým nebem. Společné putování zakončila návštěva Kazatelny. Vrcholové foto [...]
29. 7. 2022Besedy / Sakrální umění a architektura / Události / Vzdělávání / ZvonyV tomto týdnu nás v Brně navštívil Rudolf Perner z Pasova, pokračovatel zvonařské tradice s českými kořeny, se kterým jsme pracovali na výzdobě tří nových zvonů pro Znojmo. Po společné modlitbě jsme měli příležitost s ním hovořit o jeho řemeslných zkušenostech, o tajemství zvuku zvonů a zkušenostech z procesu odlévání. Setkání při společné večeři [...]
16. 5. 2022Sakrální umění a architektura / UdálostiVčera biskup Pavel Konzbul slavnostně posvětil oltář v Kučerově mazáním sv. křižmem a do oltáře byly uloženy ostatky svatého Kříže. Liturgickou úpravu jsme připravovali od roku 2014 a je mj. unikátní svým ikonografickým konceptem. Ikonografický motiv vychází z obrazu Eucharistie jako řeřavého uhlí, jak to popisuje prorok Izaiáš. I řekl jsem: „Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina zástupů.“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: „Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.“ Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: „Koho pošlu a kdo nám půjde?“ I řekl jsem: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Iz 6,5 Ikonografický koncept výzdoby všech stran oltáře Přijímáme svaté uhlí, abychom účastí na božském ohni byli zapáleni a zbožštěni. Izaiáš toto uhlí viděl. Neboť toto uhlí není pouhé dřevo, nýbrž dřevo očištěné ohněm. Stejným způsobem není Chléb v přijímání pouhým chlebem, nýbrž je spojen s božstvím. Svatý Jan Damašský Dřevěnou konstrukci zhotovil truhlář David Šmatelka z Luboměře. Mapa realizací [...]
11. 4. 2022Sakrální umění a architektura / Události„Jádrem zpovědi nejsou hříchy, které vyznáváme, nýbrž Boží láska, již přijímáme a které máme ustavičně zapotřebí. Středem zpovědi je Ježíš, který nás očekává, vyslechne nás a odpouští. “ papež František Dokončili jsme zpovědnici v Újezdě. Kéž slouží k radostným kajícím slzám. Pohled na zpovědní mřížku… Truhlářství Mirek Sýkora Křižanov (viz noha nad zpovědnicí…)Vitráže Studio Atyp – Aleš Hlávka [...]
15. 3. 2022Sakrální umění a architektura / Události / ZvonyVe spolupráci se znojemskou farností připravujeme výzdobu tří nových znojemských zvonů. Voskový relief na hliněné formě zvonu Nejdříve jsme navrhli ikonografický koncept všech tří zvonů včetně použitých motivů a posléze jsme připravili voskové reliéfy. Teď už zbývá provést poslední zaformování zvonu a zvony odlít. Práce provádíme ve zvonařské firmě Perner v Passově. [...]
5. 2. 2022Besedy / Události / VzděláváníVe čtvrtek 3. února nás navštívil a o své zkušenosti se podělil otec Jaromír Zádrapa. Hovořil o své práci na Papežské kurii a o poslání Centro Aletti v Římě. Záznam setkání bude k dispozici zde. P. Jaromír Zádrapa při večerní besedě [...]
27. 1. 2022Besedy / VzděláváníVečerní setkání o duchovním životě Záznam besedy bude dostupný ke stažení zde. [...]
26. 1. 2022Besedy / Sakrální umění a architektura / Události / VzděláváníTéma liturgického umění a dvou základních přístupů v podání docenta a vedoucího katedry Liturgiky v CMTF UPOL – Pavla Kopečka. záznam hlasu a obrazu [...]
17. 12. 2021Sakrální umění a architektura / UdálostiV tento den v roce 1919 se narodil Tomáš Špidlík, později jezuita a také kardinál. Jeho ústředním motivem studia bylo Srdce. Srdce se nakonec také stalo jeho kardinálským znakem. Přinášíme citaci z výstavy a publikované knihy v nakladelství Arx – Z celého srdce. dokument o otci Špidlíkovi ...posvětit své srdce, aby se stalo neutuchajícím pramenem dobrých myšlenek a skutků...Měl jsem jednou matce donést z kostela konvici svěcené vody, ale když má kluk něco udělat, hned začne spekulovat. Můj „geniální“ nápad byl tento: Nemohl by kněz přijít k nám domů a posvětit naši studnu, abychom měli svěcenou vodu už natrvalo? Později na studiích teologie jsem se ptal profesora liturgiky, bylo-li by to možné. Odpověděl vyhýbavě, že by to asi možné bylo, ale že takového svěcení církev neužívá. Dnes už vím, že toho užívají duchovní osoby v jednom velmi konkrétním případě: snaží se posvětit své srdce, aby se stalo neutuchajícím pramenem dobrých myšlenek a skutků. Srdce tedy znamená nikoliv jenom jeden dobrý skutek, ale celý osobní postoj. Proto je – podle Písma svatého – člověk takový, jaký je v srdci. Tomáš Špidlík SJ, Duše poutníka [...]
15. 11. 2021Sakrální umění a architektura / UdálostiSrdečně Vás zveme ve spolupráci s brněnským Vysokoškolským katolickým hnutím na úvodní téma večerních besed – Liturgické umění v přednesu o. Pavla Kopečka, vedoucího katedry liturgické teologie CMTF UPOL. Začátek ve čtvrtek 2. prosince v 19 hodin v knihovně Dílny Všech svatých na Charbulově 92 v Brně. https://www.vsechsvatych.cz/besedy/ [...]
20. 9. 2021Sakrální umění a architektura / UdálostiStudánka Panny Marie, Lutršték – NěmčanyStudánka NěmčanyStudánka Panny Marie, Lutršték – Němčany V rámci obnovy studánky a kaple jsme realizovali mozaiku Panny Marie, kterou 19. září při hlavní pouti požehnal opat Kosík z Nové Říše. Mapa realizací [...]
16. 9. 2021Sakrální umění a architekturaMOZAIKA, ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ve spolupráci s farností Troubsko jsme se podíleli na opravě kaple sv. Jana Nepomuckého v Troubsku. Součástí architektonického návrhu byla úprava vnějšího vzhledu, říms, zvoničky, výměna oken a kompletní návrh a realizace vybavení interiéru. Na dveřích svatostánku jsme realizovali bronzový odlitek Beránka s 12 kameny, připomínající dvanáct izraelských kmenů, dvanáct bran, jak je to popsáno v Knize Zjevení. Nad vstupem do kaple je mozaika Matky Boží, něžně milující. The gallery was not found! Bronzový odlitek podle zhotoveného modelu [...]
16. 9. 2021Sakrální umění a architekturaVelké Túrovce (2021) Ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě byl dokončen svatostánek ve filiálním kostele sv. Martina de Tours ve Velkých Túrovcích (SK). Návrh vybavení liturgického prostoru pochází z naší dílny. Na dvířkách svatostánku jsme osadili dvě malované destičky s motivem Zvěstování Panně Marii, které připravilo římské Centro Aletti. [...]
27. 8. 2021Sakrální umění a architektura / UdálostiNa odkaze níže můžete shlédnout krátkou reportáž z oprav poutního místa na Lutrštéku. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120819/obsah/858513-oprava-lutrsteku [...]
22. 8. 2021Sakrální umění a architektura / UdálostiV neděli 22. srpna byla posvěcena kaple Panny Marie Bolestné na Lutrštéku za přítomnosti otce biskupa Vojtěcha a hojné účasti věřících z širokého okolí. Mapa realizací [...]
9. 6. 2021Sakrální umění a architektura / UdálostiNa Panském vrchu v Trpíně jsme navrhli Boží poklonu a osadili mozaikou Panny Marie, Matky Božího milosrdenství. Kdo budete mít cestu okolo, zajděte si k ní; je na krásném místě místě. [...]
17. 3. 2021Sakrální umění a architektura / UdálostiReportáž ČT ze života farnosti SPOLEM – Bohdalice, Kučerov a Rostěnice. https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258-tyden-v-regionech-brno/321281381890306-tyden-v-regionech/obsah/824523-heslo-spolem [...]
14. 3. 2021Pro děti / UdálostiKřížová cesta, omalovánka Křížová cesta pro děti ve formě omalovánek vznikla ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě, nakladatelstvím Lipa a Kolumbovými řytíři. Závěrem je uvedena modlitba k Matce Boží papeže Františka. Pro Svatý týden je zvlášť připraven ke stažení druhý pracovní sešit zde. Ukázka realizací Dílny Všech svatých Boží Moudrost, TodeMatka Boží něžně milujícíKristus PantokratorInteriéri kaple sv. AnnyInteriér kostela RozkvetJá jsem ŽivotMatka Boží trůnícíkaple sv. Anny [...]
12. 11. 2020Sakrální umění a architektura / UdálostiNa Novém hřbitově v Třebíči na rodinném hrobě jsme osadili mozaiku Panny Marie. [...]
2. 11. 2020Sakrální umění a architekturaDílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie Svatý Martin ve Znojmě Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / Subscribe Share Google Podcasts PocketCasts Podcast Addict RSS Feed Share Link Embed Download file | Play in new window | Recorded on 2. 11. 2020Subscribe: Google Podcasts | PocketCasts | Podcast Addict Sice svatomartinské víno v tuto dobu Znojmem neteče, zato se svatý Martin vrátil do spodní svatomartinské kaple na hradbách Znojma. [...]
23. 9. 2020Sakrální umění a architektura / UdálostiBratrům minoritům přejeme mnoho požehnání do zbytku provinční kapituly a s radostí předáváme mozaiku Panny Marie v Brně na Orlí. Detail ruky Panny MarieIkona, okno do nebe [...]
18. 9. 2020Sakrální umění a architektura / UdálostiNákres Panny Marie ukazující na cestu Výstava o P. Špidlíkovi u Minoritů již sice končí, zato mozaika Panny Marie na fasádě kláštera z ulice Orlí snad třeba nějaké století zůstane. [...]
8. 9. 2020Sakrální umění a architektura / UdálostiNa svátek Narození Panny Marie byla v Brně na ul. Heinrichově požehnána kaple Panny Marie Bolestné ve správě sester Těšitelek brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem. Pro sestry jsme zpracovali projekt liturgického prostoru, výzdobu a realizaci jednotlivých řemesel také koordinovali. Fotografie z kaple Pohled od vstupu do kapleSvatostánek se serafíny po bocíchSedes na kameni v GetsemanechKristus kormidluje bárku s učedníkyAnděl zvěstující evangelium na ambonu Momentky z obřadu [...]
23. 7. 2020UdálostiZačátkem července byla zpřístupněna výstava o 35 panelech o životě a dílě jesuity a kardinála Tomáše Špidlíka. Otevřena denně pro veřejnost. [...]
23. 7. 2020UdálostiDokončili jsme přípravné práce na mozaikách pro kostel sv. Petra a Pavla v Kučerově. Tři mládenci v ohnivé peci z knihy proroka Daniela, detail miniatury [...]
21. 6. 2020TextyKostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, husovický farní chrám, založení Kongregace sester Těšitelek Bořské Srdce Páně, to je hned několik znamení, která vedou k biskupu Huynovi a jeho výjimečnému vztahu k Nejsvětěšímu Srdci Páně. Zasvěcení kněze Huyna pro Nejsvětější Srdce Páně Biskup Paulus Huyn  „Na svátek svatého Františka z Assisi, na první pátek v růžencovém měsíci, zasvětil jsem svůj život, já, nejubožejší člověk, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, a to až do posledního dechu k útěše jeho trpícího Srdce na Olivové hoře. Potom jsem připojil i druhé přání své duše… vidět ty, kteří by se úplně zasvětili útěše trpícího Ježíšova Srdce,“ píše Pavel Huyn. Roku 1895 se tehdy ještě jako kněz Huyn při duchovních cvičeních v mariánském poutním místě Maria Waldrast zasvěcuje Nejsvětějšímu Srdci Páně. Následně zakládá spolek pro ošetřování chudých a nemocných v domácnostech a celou péči dostává na starost, tehdy boromejka, sestra Rosa Vůjtěchová. Sestra Rosa později neváhala a napsala biskupu Huynovi dopis, kde se mu svěřila o své touze založit novou kongregaci s posláním smíru a útěchy Ježíšova Srdce. Biskup Huyn ukázal naoplátku zase svoje zápisky z exercicií, kde se zasvětil Božskému Srdci Ježíšovu jako oběť smíru a kde si poznamenal svoji touhu založit kongregaci věnovanou stejnému účelu. A tak během několika let biskup Huyn zakládá novou kongregagci sester Těšitelek Božského Srdce Páně a sestra Rosa je ustanovena představenou. Secesní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie Pohled do secesního chrámu na Křenové, vlevo obraz Nejsvětějšího Srdce Páně Farní kostel na Křenové vznikl z potřeb zajistit dostatečné duchovní zázemí pro nově přicházející obyvatele do průmyslově rostoucího Brna, moravského Manchesteru. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové byl postaven také k přílěžitosti památky výročí připomínající 60 let panování císaře Františka Josefa I. v roce 1908. Základní kámen ke stavbě tohoto secesního kostela byl vysvěcen v den panovníkových 80. narozenin v roce 1910. Iniciátorem stavby chrámu byl tehdejší biskup Dr. Pavel Huyn, který k tomuto účelu založil Jednotu pro stavbu katolických kostelů v brněnské diecézi. Stavbu a vnitřní vybavení projektoval architekt Franz Holik. V kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové je úcta k Nejsvětějšímu Srdci projevena hned na třech významných místech. Ve dvou vitrážích v transeptu, z nichž se do dnešních dnů dochovala pouze jedna, a na ztvárnění jednoho ze dvou bočních oltářů. Návrhy vitrají byly zpracovány malířem Jaroslavem Malým pro uměleckou dílnu Emila Škardy. Při osvobozování Brna na konci Druhé světové války byla následkem tlaku explodované bomby poničena okna na východní straně kostela. Díky badatelské práci Joanni Nowak se podařilo dohledat původní výtvarné návrhy velkoformátových oknech v transeptu. Současný stav od provedení se v okně Nejsvětější Srdce Páně liší spíše v detailech, hlavní ikonografie zůstává v návrhu a realizaci samotné zachována. Protější okno, východní, bylo věnováno Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie a připomínce panování císaře Františka Josefa I. Doufám, že se podaří v této farnosti v nadcházejících letech najít dostatek prostředků a sil k obnově této vitrajové výzdoby, která by významně doplnila interiér této vzácné secesní stavby. Návrh vitráže Nejsvětějšího Srdce Páně Návrh vitráže Nejsvětějšího Srdce Panny Marie, císař František Josef zobrazen ve spodní části Boční oltář Nejsvětějšího Srdce Páně Další motiv Nejsvětějšího Srdce je proveden na bočním oltáři kostela. Kristus Pán na zlatém pozadí se zde sklání nad matkou válečného invalidy. Stavba kostela byla realizována ještě před první světovou válkou, kdežto zhotovení interiéru už spadalo do válečného období, které sebou neslo řadu utrpení a nevyhnulo se snad žádné rodině. Kristus Pán na obraze hledí do očí matky invalidy a svoji rukou ukazuje na oslavené, probodené srdce. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích Dalším znamením lásky biskupa Huyna k Nejsvětějšímu Srdci Páně je kostel v Brně Husovicích. Kostelní jednota pro zřízení nového kostela v Husovicích byla sice založena již v roce 1896, tj. před biskupským působením Paula Huyna, ale již během druhého roku nově úřadujícího biskupa Paula Huyna bylo započato se stavbou. Patrocinium, tj. zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně lze přikládat také jeho vlivu, jakožto světiteli kostela (svěcení kostela byl mj. přítomen také Cyril Stojan, který se podílel na získávání darů ze strany monarchie). Výstavba nebyla tolik jako farní kostel na Křenové financována z darů šlechty a proto vybavování interiéru bylo výrazně pozvolnějšího. Jak byla finanční situace obtížná je zřejmé z toho, že poslední dluhy týkající se pouze stavby byly zaplaceny až v roce 1921. Financování a pořizování vnitřního vybavení chrámu se uskutečňovalo průběžně až v meziválečném období. Pohled do presbytáře kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích Expozice v Rajhradě o sestrách a biskupu Huynovi Sestry Těšitelky Božského Srdce Ježíšova k příležitosti Noci kostelů 2020 nově otevřely trvalou expozici v prostorách svého rajhradského kláštera, která pojednává jak o pohnutém osudu jejich kongregace, tak také nemalá část je věnovaná právě biskupu Huynovi, jejich duchovnímu zakladateli. Na několika panelech je zde také blíže pojednáno o jeho lásce k Nejsvějšímu Srdci Páně a také touze o rozšíření této úcty. Ukázka z rajhradské expozice v klášteře Sester Těšitelek Dílna Všech svatých se na expozici podílela v celkové architektonické výtvarné koncepci a grafickým zpracováním části panelů. Jiří Šťasta Literatura: Joanna Nowak, Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna, e-Monumentica IV, 2016, č. 2, s. 32-50; online: http://e-monumentica.org/sites/default/files/u9/2016- 2_Nowak.pdf Encyklopedie dějin města Brna, heslo Jaroslav Malý, akademický malíř; online: http://encyklopedie.brna.cz Aleš Filip a kol., Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Brno, 2014. Bakalářská práce „Výstavba vybraných katolických kostelů v Brně v první polovině 20. století“ https://is.muni.cz/th/h26ag/Bakalarska_diplomova_prace.pdf [...]
19. 6. 2020TextyPřátelské setkání jezuitů Čupra a Špidlíka v Římě Zveřejněno na: http://www.nepomucenum.it/2020/06/srdce-pane-otec-cupr-kardinal-spidlik.html Možná jste se někdy trápili podobnou věcí, která tížila i mne. Dlouho mi bylo proti srsti obětovat kdekteré utrpení tu za hříšníka, tu za obrácení sousedky. A pojem „obětovat utrpení“ mi ani příliš nedával smysl. Kdo jsem já, abych mohl obětovat své utrpení a k čemu vlastně, když největší oběť položil Boží Syn, když jej Otec vydal do našich rukou? K čemu je dobré obětování svého utrpení, když slavíme při liturgii oběť daleko vyšší? My nejdříve zkoušíme dělat dobré skutky a když už to nefunguje, říkáme si, že se za to pomodlíme. Je to přesně naopak! P. Josef Čupr SJ Až jednou, seděl jsem s jezuitou Josefem Čuprem, bývalým spirituálem Nepomucena, krátce před jeho smrtí a prosil ho o modlitbu za svého kmotřence: „Nechce se mu ani za mák k prvnímu svatému přijímání, otče, modlete se prosím za něj!“ V tu chvíli jako by mu proběhl blesk v očích, později jsem pochopil, co to znamená, že někdo „promluvil z Ducha.“ „Tak já ti něco povím,“ říká mi, „ty máš utrpení. Trápíš se s tím klukem a nevíš, co máš dělat. Zkoušíš ho přemlouvat, pak mu něco koupíš a mu to chvíli zachutná a pak to zahodí pryč. A ty se trápíš, co bys ještě měl dělat. A neuděláš a nezmůžeš nic. I kdyby ses na hlavu stavěl, nic nezmůžeš! My zkoušíme nejdřív konat, dělat dobré skutky, a když už to nefunguje, říkáme si, že se za to pomodlíme. Je to přesně naopak!“ „Ale co naplat, tobě teď zbývá jen utrpení a nic víc z toho nemáš. A víš, co s tím můžeš dělat?“ Snad mi tady nezačne povídat o obětování utrpení, pomyslel jsem si. A skutečně začal, překřížil jsem ruce i nohy a zasadil se hlouběji do sedadla. „Tobě nezbývá nic jiného než to utrpení obětovat!“ „To snad ne!“ povzdychl jsem si. „To znamená, vložit ho do Kristova probodeného boku, do jeho ran. Všechno své utrpení mu svěřit.“ Jenže otec Josef, který sám procházel nesmírným utrpením, měl dar číst v lidském srdci … Jenže otec Josef, který sám procházel nesmírným utrpením, měl dar číst v lidském srdci (tzv. kardiognose), a tak s klidem dál pokračoval náš tichý dialog. Na otázky, které jsem ani nestačil vyslovit, mi souběžně odpovídal: „A ty se mě ptáš, jak se to asi dělá, že? Tak já ti to povím. Ve slavení Eucharistie, kde spojujeme své tělo, svá trápení i své hříchy s Jeho oslaveným Tělem. Přijímáním Jeho Těla a Krve vkládáme sebe do Jeho oslavených ran. A tak máme naději, že i naše rány, budou v Kristu oslavené.“ Konečně mi to někdo řekl jasně a čistě. Vložit vše do Kristova probodeného srdce. Duše Kristova, posvěť mě.Tělo Kristovo, zachraň mě.Krvi Kristova, opoj mě.Vodo z boku Kristova obmyj mě.Utrpení Kristovo, posilni mě.Dobrý Ježíši, vyslyš mě.Ve svých ranách ukryj mě.úryvek z modlitby sv. Ignáce z Loyoly Kardinálský znak otce Špidlíka Dlouholetý přítel P. Josefa Čupra SJ byl také jezuita a později kardinál Tomáš Špidlík. Ten letos oslavil deset let od svého zesnutí a výstava, kterou jsme o něm v rámci naší Dílny Všech svatých připravili, je nyní ke shlédnutí na Velehradě. Bylo by škoda nezmínit, že „srdce“ bylo Špidlíkovo srdeční téma. Ex toto corde – kardinál Špidlík „Nebylo a dodnes není totiž lehké obhájit v západním akademickém světě srdce jako zdroj teologického poznání proti námitce, že se tu zaměňuje věda se slovanským sentimentalismem. Stálo trpělivost a námahu prosadit, že srdce u východních autorů znamená celistvost člověka, který poznává Boha bytostně, celým životem, tedy srdcem, proti racionalismu, který vtěsnává živého Boha do mrtvých pojmů rozumu. Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův se chápání vědeckou metodou vymyká, dá se ale poznat intuicí, citem jeho živé přítomnosti ve vlastním životě,“ píše Richard Čemus SJ v zmíněné výstavě o kardinálu Špidlíkovi. Stálo trpělivost a námahu prosadit, že srdce u východních autorů znamená celistvost člověka…P. Richard Čemus SJ „Hovořím o obrazu srdce, protože Otec Špidlík jej zvolil jako motto svého kardinálského znaku: „Ex toto corde“ – Z celého srdce. Tím vepsal svůj život cele do primátu Boha a lásky. Symbol srdce představuje ve východní spiritualitě sídlo modlitby – setkání mezi člověkem a Bohem, ale také s dalšími lidmi a celým kosmem. Na erbu je srdce, umístěné na štítu, překryto křížem, na jehož ramenech se protínají slova „FOS“ a „ZOE“ – světlo a život, což jsou jména Boží. Člověk, který plně, ex toto corde, přijímá světlo a život, stává se tedy sám světlem a životem v lidství a v univerzu,“ pronesl Svatý Otec Benedikt XVI. při homilii nad rakví otce kardinála. Tento životní program a vlastně i způsob, jak prožívat utrpení, shrnují slova napsaná zlatem nad sarkofágem kardinála Špidlíka na Velehradě: „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do Vzkříšení.“ Jiří Šťasta 19.6.2020 [...]
15. 5. 2020UdálostiÚčastnili jsme se s prezentací na pražském veletrhu „Památky-řemesla-muzea.“ Děkujeme za pozvání ČBK, zvláště pak paní Mgr. Karlové https://www.cirkev.cz/pozvanky/2020-02-veletrh-pamatky-muzea-remesla [...]
17. 4. 2020UdálostiVe Svatém týdnu byla zpřístupněna výstava, kterou jsme pro Vás připravili, o životě a díle p. Špidlíka na Velehradě. Výstava je ke shlédnutí každý den v basilice. Aktuální otvírací hodiny basiliky zde. Výstava ve velehradské basilice přístupná! [...]
4. 3. 2020UdálostiInstalovali jsme poslední mozaiku ze tří ve formačním domě sester Neposkrvněného Početí Panny Marie na ul. Hrnčířská v Olomouci. https://www.sestrynp.cz/cs/penzion Více o mozaikách zde [...]

Umění a architektura

Kaple pro Nepomuceno (2023)

Pro sestry boromejky jsme zpracovali návrh liturgického prostoru jejich kaple a také se postarali o koordinaci jednotlivých řemesel. Mozaiky a vitráž na vstupních dveřích nám přímo prošly pod rukama.

Děkujeme vedení koleje, otci Romanovi a Vojtěchovi, a celé komunitě sester za krásnou spolupráci na díle.

Kaple v psychiatrické nemocnici (2022)

Ve spolupráci se sestrou Mladou, nemocniční kaplankou, byla dokončena stavební úprava kaple v Psychiatrické nemocnici v Brně Černovicích. K modlitbě, liturgii a také společnému zpěvu se zde pravidelně schází pacienti i lidé z farnosti. Nové osvětlení, nový oltářní schod i změna uspořádání liturgického vybavení zohledňující pravidelnou adoraci v kapli.

Velké díky sestře Mladě za její službu v nemocnici.

Zpovědnice Křižanov (2022)

Z popudu otce Václava jsme realizovali zpovědnici pod kůrem farního kostela v Křižanově. Na vstupních dveřích jsou kombinovaný obrazy připomínající pád člověka do hříchu a dílo vykoupení. Místo klasické mřížky najdete anděla, který střeží bránu do ráje – svátostí smíření totiž obnovujeme Boží ráj v srdci.

Zvony pro Znojmo (2022)

Pro Znojemský kostel Povýšení sv. Kříže jsme připravili výzdobu tří zvonů. Zvony jsou již odlité a čekají na podzimní montáž.

Díky za spolupráci s výběrem ikonografie otci Lukáši Jamborovi, který do zvonů vložil příběh dějin spásy a jednotný motiv andělského poselství. Anděl u prázdného hrobu, anděl oznamující zvěstování Panně Marii i sen sv. Josefa s našeptávajícím andělským poslem.

Realizace zpovědnice, Újezd u Brna (2022)

Připravili jsme architektonický návrh, pomohli s realizací zakázky, navrhli vitráže a zbylé detaily. Výsledkem jsou dvě zpovědnice pod kůrem kostela v Újezdě u Brna. A když se zpovídáte, můžete se přitom těšit uměním…

Truhlářství Mirek Sýkora, Křižanov
Vitráže Studio Atyp, Aleš Hlávka, Brno

Obnovená studánka a kaple na Lutrštéku, Němčany (2021)

mozaika

Poutní místo na Lutrštéku má od tohoto podzimu obnovenou také studniční kapli. Po 40 letech tu byl obnoven také přirozený pramen. Nad pramenem je osazena mozaika Matky Boží se Synem v náručí.

Křížová cesta v Považské Bystrici (2021)

mozaika

K interiéru kostela, který jsme provedli před dvěma lety (liturgický prostor, lavice, kropenky, truhlářské prvky), přibyla konečně také křížová cesta. Je koncipována jako jeden dlouhý pás, na němž je v řadě za sebou osazeno 14 zastavení.

Fara v Považskej patří k jedněm z těch, kde jsou dveře pro příchozí vždy otevřené – krásné místo a svědectví živé farní komunity.

Kaple Panny Marie Bolestné, Lutršték (2021)

mozaika, architektonická studie

Realizovali jsme návrh úpravy liturgického prostoru poutní kaple na Lutrštéku u Němčan (okres Slavkov u B.). Součástí naší práce byl návrh mobiliáře, truhlářských a kamenických prvků a spolupráce na barevném řešení původního oltáře.

Reportáž o realizaci kaple si můžete prohlédnout v archivu ČT níže.

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-kulture/221411000120819/obsah/858513-oprava-lutrsteku

Číst více...

Svatostánek kostel sv. Martina, Velké Túrovce (2021)

mozaika, architektonická studie

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě byl dokončen svatostánek ve filiálním kostele sv. Martina de Tours ve Velkých Túrovcích (SK). Návrh vybavení liturgického prostoru pochází z naší dílny. Na dvířkách svatostánku jsme osadili dvě malované destičky s motivem Zvěstování Panně Marii, které připravilo římské Centro Aletti.

Kaple sv. Jana Nepomuckého, Popůvky u Brna (2021)

mozaika, architektonická studie

Ve spolupráci s farností Troubsko jsme se podíleli na opravě kaple sv. Jana Nepomuckého v Troubsku. Součástí architektonického návrhu byla úprava vnějšího vzhledu, říms, zvoničky, výměna oken a kompletní návrh a realizace vybavení interiéru.

Na dveřích svatostánku jsme realizovali bronzový odlitek Beránka s 12 kameny, připomínající dvanáct izraelských kmenů, dvanáct bran, jak je to popsáno v Knize Zjevení.

Nad vstupem do kaple je mozaika Matky Boží, něžně milující.

Boží poklona Matky Božího Milosrdenství, Trpín (2021)

mozaika, architektonická studie

Pro farnost Olešnici jsme zpracovali návrh drobné sakrální stavby uprostřed polí. Osazení Matky Boží, Matky Božího Milosrdenství, proběhlo i přes silný studený vítr za vydatné pomoci a přátelské atmosféry zdejších farníků a kněží.

Kostel v Tupé (SK) (2019)

mozaika, architektonická studie

Studie pro kostel v Tupé vznikla z podnětu místní samosprávy. Prostor byl navržen tak, aby přes sloupořadí se vstoupilo do vstupního prostoru, ze kterého byla přístupná sákristie, chór a zázemí kostela. Hlavní loď byla zakončena obloukovým presbytářem.

Úprava hrobového místa, Třebíč (2020)

mozaika, architektonická studie

Na Novém hřbitově v Třebíči na rodinném hrobě jsme osadili mozaiku Panny Marie.

Svatý Martin, Znojmo (2020)

mozaika

Ve Znojmě na hradbách jsme osadili v původní suterénní kapli sv. Martina jeho ikonu na původním gotickém oltáři. Dodatečně zde byly v horní části oltáře osazeny také ostatky svatých.

Matka Boží na Orlí v Brně (2020)

mozaika

Ve spolupráci s bratry Minority v Brně jsme realizovali výzdobu niky na ul. Orlí s motivem Matky Boží. Odpolední slunce se zde krásně odráží ze zlaceného pozadí.

mozaika, architektonická studie

Kaple sester Těšitelek v Brně (2020)

Na svátek Narození Panny Marie byla v Brně na ul. Heinrichově požehnána kaple Panny Marie Bolestné ve správě sester Těšitelek brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Pro sestry jsme zpracovali projekt liturgického prostoru, výzdobu a realizaci jednotlivých řemesel také koordinovali.

Putovní ikona svaté Rodiny (2020)

Miniatura na dřevěné desce s rámem, celková velikost 45 / 65 cm

Expozice o osudu kongregace sester Těšitelek a biskupu Huynovi v rajhradském klášteře (2020)

architektonická studie

V rámci nové expozice byl Dílnou proveden výtvarně architektonický návrh expozice a část grafických prací.

O biskupu Huynovi a jeho úctě k Nejsvětějšímu Srdci Páně v článku zde.

Interiér kaple sv. Ducha BiGy, Ždár nad Sázavou (2020)

sochařské prvky, architektonická studie

Kapli požehnal apoštolský nuncius Mons. Balvo
foto: Člověk a víra

Na první pohled nezvyklé je umístění oltáře a ambonu na jedné středové ose. Obvyklé to však bylo v ranně křesťanských tradicích rodící se Církve na východě, v oblasti dnešní Syrie.

Nejdříve se Boží lid
shromáždil kolem katedry Mojžíšovi, aby vyslechl čtení ze Svatých Písem, a
posléze se společně přesunul k oltáři ke slavení Eucharistie. I my dnes
liturgii rozdělujeme na dvě hlavní části – bohoslužbu Slova a bohoslužbu Oběti.
Při bohoslužbě Slova nasloucháme, jak k nám Bůh promlouvá skrze svaté Písmo.
Při bohoslužbě oběti pak zažíváme, jak se Slovo stává Tělem.

Eucharistická holubice nad oltářem, bronz
foto: Člověk a víra

Tato kaple bude za chvíli zasvěcena svatému Duchu. Zvláště z tohoto důvodu se nám zdálo vhodné navázat na tradici Církve, kdy jako svatostánek pro uchování Eucharistie sloužila kovová holubice zavěšená řetězy nad oltářem. Zmínky o první takovéto holubici pocházejí již ze 4. století a běžně se v kostelích užívali v různém materiálovém provedení až do Tridentského koncilu v 16. století.

Číst více...

Matka Boží „něžně milující“ (2019)

mozaika

Pro sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie jsme realizovali soubor mozaiek v jejich domě na ul. Hrnčířské. Dům je otevřen také celoročně pro hosty a sestry zde nabízí ubytování.

Obraz Matky Boží se Synem na přenosné desce

Výstava o kardinálu Špidlíkovi v Římě (2019)

Zaplněný hlavní sál Papežského východního institutu při otevření výstavy

V den 100 let výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka byla zahájena v římském Papežském orientálním institutu za hojné účasti široké i odborné veřejnosti výstava o boskovickém rodákovi, která vznikala v naší dílně. Součástí byla také konference za účasti P. Richarda Čemuse SJ, Micheliny Tenace, P. Marko I. Rupnika SJ a předního pravoslavného teologa Ch. Yannarase. Výstava byla realizována pod záštitou velvyslance V. Kolaji z Českého velvyslanectví při Svatém stolci.

Představení výstavy autorem

Výstava o kardinálu Špidlíkovi SJ v Senátu a Boskovicích (2019)

V rámci oslav 100. výročí narození jsme připavili ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka za vydatné spolupráce s P. Richardem Čemusem SJ a Petronillou Čemus výstavu přibližující život a dílo P. Špidlíka.

Stránky Muzea regionu Boskovicka
Špidlík v Senátu
Video ze zahájení výstavy v Boskovicích
Události v regionech

O možnosti zapůjčit výstavu více na www.spidlik.cz

Kostel Panny Marie Lasalettské, Považská Bystrica (2019)

mozaika, architektonická studie interiéru

Když se zjevila Matka Boží v roce 1846 dvěma prostým dětem, byla oblečená jako „krásná paní“ s křížem na prsou. Zvláštností tohoto kříže bylo to, že z něj zářilo silné světlo a že na koncích ramene kříže se nacházely kleště a kladivo, nástroje umučení. I zde je proto ústředním motivem mozaiky kříž. U paty kříže stojí z Vašeho pohledu po levé straně Matka Boží a na druhé straně apoštol Jan. Po bocích se nacházejí dva andělé nesoucí nástroje umučení. V horní části mozaiky je obraz Nebeského Jeruzaléma, v jehož středu sedí Beránek na trůnu.

Proč kombinace těchto obrazů?

Číst více...

Mozaika sv. Kříže na fasádě fary ve Znojmě (2019)

Pro znojemskou farnost sv. Mikuláše jsme realizovali dvě mozaiky přímo na budově barokní fary. Pod mozaikou sv. Kříže je krásný výhled na Dyji a chrám sv. Mikuláše.

Pohled na mozaiku a chrám sv. Mikuláše

Interiér kaple sv. Anny v Nové vsi u N.M.n.M. (2018)

Ikonografie výzdoby kaple sv. Anny

Když Církev staví nový kostel
nebo kapli, je to výjimečná událost. Kostely a kaple nemají však význam pouze
zastřešit místo, kde se bude jednou slavit liturgie. Každá nová sakrální stavba
je manifestací víry místní církevní obce a dané situace. Svatý Jan Zlatoústý,
velký světec sjednocené Církve a obhájce obrazu v životě Církve, napsal:
,,Pojď, zavedu tě do chrámu a z jeho stěn pochopíš také moji víru.“ Tato
slova napsal v období, kdy umění mělo své jisté místo také v liturgickém
životě Církve. Podobně také v novostavbě kaple sv. Anny byla snaha včlenit
uměleckou výzdobu tak, aby vyjadřovala to podstatné.

Číst více...

Mozaika Panny Marie na fasádě fary ve Znojmě (2018)

Kaple sv. Anny v Lesním Hlubokém (2018)

Když Mojžíš o samotě pásl ovce na hoře Choreb všiml si hořícího keře. Hořel, ale nebyl stráven. Byl v údivu nad takovým znamením a slyšel hlas Boha, Boha živých.„Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.“

Na hoře Choreb, Bůh, řekl také své pravé jméno: Jahve, ,,Jsem, ten který jsem.”

Číst více...

Mozaika v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie v MČ Brno Ořešín (2018)

Mozaika Nebeského Jeruzaléma, světitel kaple biskup Pavel Konzbul

Dovolte mi v následujících okamžicích představit ikonografii nové výzdoby ořešínské kaple.

Hlavním motivem je zde Beránek. Snad by někoho mohlo napadnout, že je to kvůli sousedním Jehnicím, avšak nikoliv.

Je to výjev nebeského Jeruzaléma, jak jej popsal v knize zjevení svatý Jan Teolog.

Číst více...

Mozaika na průčelí kaple sv. Anny, Nová ves u N.M. (2018)

Mozaika Krista, ukazujícího na své rány

Mozaika na průčelí hřbitova v Krásensku, okres Blansko (2017)

Relikviář blahoslaveného Karla Habsburského a sarkofág biskupa Huyna
klášter sester Těšitelek, Rajhrad (2016)

Ostatky biskupa Pavla Huyna

Mozaika Panny Marie nad relikviářem Karla Habsburského

Červenou nití celého příběhu je Panna Marie. Milostiplná Matka, která je pravým trůnem Kristovým. Na jedné straně trůnem bolestným, na protější straně trůnem oslaveným.

Číst více...

Poznávat Boha skrze umění, dokument na radiu Proglas

Výsledek obrázku pro proglas radio
Pro poslech pořadu klikněte zde.

Výzdoba pravoslavného chrámu Cluj Napoca, Rumunsko, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Pohled do lodě chrámu a presbytáře

Mozaika svaté Rodiny, MŠ Jabula, Moravské Budějovice (2016)

Mozaika Seslání Ducha svatého, farnost Klokočina, Nitra, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatého Prokopa, Kozojedy u Rataje nad Sázavou

Rozhovor pro Jesuit.cz

Výzdoba chrámu sv. Jana Pavla II., Krakov, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Mozaika svatých Petra a Pavla pro farní kostel, Lysice (2013)

Mozaika Panny Marie, Brno (2012)

Výzdoba chrámu Corpus Domini, Bologna, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Kaple Nejsvětější Trojice, Kunice (2013)

Pohled na kapli

Výzdoba poutního chrámu, Chiampo, spolupráce s atelierem M.I. Rupnika

Výzdoba hřbitovní kaple, Kožichovice

Návrh kaple v krajině, Blanensko

Výzdoba průčelí chrámu, Přímětice – Znojmo (2009)


Závěr liturgie po dokončení montáže mozaiky, 2019

O nás

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jiri-a-eva-kopie.jpg.

Jiří Šťasta

architekt, výtvarník, vedoucí Dílny

+420 777 198 689

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je klara-kopie.jpg.

Klára Tománková

mozaikářka a absolventka olomoucké teologie

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je petro-kopie.jpg.

Petro Loyik

mozaikář a dlouholetý spolubydlící otce Špidlíka SJ v Centro Aletti

Markéta Zvěřinová

sochařka, architektka a ikonopiskyně

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jiri-a-eva-kopie-1.jpg.

Eva Šťastová

Vít a Petra Krmíčkovi

Stanislava Matušínová

Marek Schwarz