Pracovní katechetické listy pro děti na neděli

Chystáme na nadcházející neděli pracovní listy pro děti.
Materiál bude volně ke stažení na těchto stránkách.

Pro děti
V neděli jsme opustili naše tábořiště, kde se nás setkalo kolem 45, abychom prožili s velkým náčelníkem Mačofů dobrodružství s Janem Didakem a plátnem Panny Marie Guadalupské. Chtěli nás vydrancovat o všechny polnosti, o krást o zázračné plátno, ale nakonec se nic z toho nestalo…Bohu díky. Díky všem rodičům a jejich dětem za krásnou atmosféru i spolupráci a snad příští rok opět naviděnou. [...] Číst více...
Vydáme se na dobrodružnou cestu do Guadalupe, kde se setkáme s domorodými indiány. Zažijeme indiánská dobrodružství, budeme bojovat s nepřítelem, zažijeme domorodý život a setkáme se s přítelem indiánem Juanem Diegem, který… Více zde Indiánský tábor [...] Číst více...
V nedelu 18.prosince od 14 hodin pořádáme v naší dílně, potažmo jídelně a kuchyni, adventní pečení cukroví. Vemte si sebou suroviny a přijďte společně strávit nedělní odpoledne. Charbulova 92, Brno [...] Číst více...
Již sedmým rokem jsme se v rámci Dílny vydali k příležitosti sv. Sedmipočetníků na slavení liturgie na horu Klimentek v Buchlovských kopcích. Tentokrát poprvé vzhledem k našemu počtu jsme slavili pod širým nebem. Společné putování zakončila návštěva Kazatelny. Vrcholové foto [...] Číst více...
Křížová cesta, omalovánka Křížová cesta pro děti ve formě omalovánek vznikla ve spolupráci s Centrem Aletti v Římě, nakladatelstvím Lipa a Kolumbovými řytíři. Závěrem je uvedena modlitba k Matce Boží papeže Františka. Pro Svatý týden je zvlášť připraven ke stažení druhý pracovní sešit zde. Ukázka realizací Dílny Všech svatých Boží Moudrost, TodeMatka Boží něžně milujícíKristus PantokratorInteriéri kaple sv. AnnyInteriér kostela RozkvetJá jsem ŽivotMatka Boží trůnícíkaple sv. Anny [...] Číst více...
Přinášíme Vám další omalovánky s obrazy Centra Aletti v Římě a Dílny Všech svatých se zaměřením na slavení tajemství Zmrtvýchvstání v době Svatého týdne. Omalovánky jsou doplněny úryvky z Evangelia, citáty církevních otců i úkolu na každý den. Svatý týden v obrazech ke stažení zde: Jiří ŠťastaDílna Všech svatých Ukázka realizací Dílny Všech svatých Boží Moudrost, TodeMatka Boží něžně milujícíKristus PantokratorInteriéri kaple sv. AnnyInteriér kostela RozkvetJá jsem ŽivotMatka Boží trůnícíkaple sv. Anny [...] Číst více...
Přinášíme Vám poslední část z Velikonoční edice pro děti. Toto vydání omalovánek vzniklo za pomoci nakladatelství Lipa v Římě. Piště na FB či mail, za Vaše reakce budeme rádi. „Duch Svatý posvěcuje celou katolickou církev, on naplňuje každou rozumnou duši, on vdechuje víru a je učitelem vědy, pramenem lásky, pečetí čistoty a základem každé ctnosti.“ (sv. Lev Veliký) Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. … Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15) [...] Číst více...
Vzhledem k brzkému konci doby Velikonoční, budeme končit také s našimi malovanými katechezemi. Pokud jste s dětmi materiál používali, dejte nám prosím vědět zpětnou vazbu přes FB či mail. Za Vaše reakce budeme rádi. „Pohled na jeho tělo jim už nebránil, aby si celou silou svého ducha uvědomovali, že se Pán při svém sestoupení neoddělil od Otce a při svém návratu zase neopustil své učedníky. (sv. Lev Veliký) Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.“ (Jan 17,1-11) [...] Číst více...
Katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky. „Toto je můj postoj: … uctívat Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého, tři osoby, jedno božství, nerozdělené co do cti, slávy, podstaty a království.“ (Řehoř Naziánský) Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. … Zase k vám přijdu. … V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,15-21) [...] Číst více...
Katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky. „Tím, že zůstával s Otcem, byl pravdou a životem. Tím, že na sebe vzal naše tělo, se stal cestou.“ (sv. Augustin) Ježíš řekl svým učedníkům: „Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. (Jan 14,1-12) [...] Číst více...