Psíci se živí pod stolem kousky po dětech – o nemoci, překážkách, uzdravení a dialogu víry, Marek 7,24-30, Pavel Kopeček

Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Psíci se živí pod stolem kousky po dětech - o nemoci, překážkách, uzdravení a dialogu víry, Marek 7,24-30, Pavel Kopeček
/

Marek 7,24-30

Evangelium

Psíci se živí pod stolem kousky po dětech.

Byzantská mozaika ze Sýrie, 5-6. století, Wikimedia Commons

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: „Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ale ona mu odpověděla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech.“ Nato jí řekl: „Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *