Psíci se živí pod stolem kousky po dětech – o nemoci, překážkách, uzdravení a dialogu víry, Marek 7,24-30, Pavel Kopeček

Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Dílna Všech svatých - Architektura, umění a liturgie
Psíci se živí pod stolem kousky po dětech - o nemoci, překážkách, uzdravení a dialogu víry, Marek 7,24-30, Pavel Kopeček
/

Marek 7,24-30

Evangelium

Psíci se živí pod stolem kousky po dětech.

Byzantská mozaika ze Sýrie, 5-6. století, Wikimedia Commons

Slova svatého evangelia podle Marka.

Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. Řekl jí: „Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ale ona mu odpověděla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech.“ Nato jí řekl: „Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery.“ Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč.

Výročí narození Tomáše Špidlíka

V tento den v roce 1919 se narodil Tomáš Špidlík, později jezuita a také kardinál.

Jeho ústředním motivem studia bylo Srdce. Srdce se nakonec také stalo jeho kardinálským znakem. Přinášíme citaci z výstavy a publikované knihy v nakladelství Arx – Z celého srdce.

dokument o otci Špidlíkovi

...posvětit své srdce, aby se stalo neutuchajícím pramenem dobrých myšlenek a skutků...

Měl jsem jednou matce donést z kostela konvici svěcené vody, ale když má kluk něco udělat, hned začne spekulovat. Můj „geniální“ nápad byl tento: Nemohl by kněz přijít k nám domů a posvětit naši studnu, abychom měli svěcenou vodu už natrvalo? Později na studiích teologie jsem se ptal profesora liturgiky, bylo-li by to možné. Odpověděl vyhýbavě, že by to asi možné bylo, ale že takového svěcení církev neužívá. Dnes už vím, že toho užívají duchovní osoby v jednom velmi konkrétním případě: snaží se posvětit své srdce, aby se stalo neutuchajícím pramenem dobrých myšlenek a skutků. Srdce tedy znamená nikoliv jenom jeden dobrý skutek, ale celý osobní postoj. Proto je – podle Písma svatého – člověk takový, jaký je v srdci.

Tomáš Špidlík SJ, Duše poutníka

Úvodní beseda – Liturgické umění

Srdečně Vás zveme ve spolupráci s brněnským Vysokoškolským katolickým hnutím na úvodní téma večerních besed – Liturgické umění v přednesu o. Pavla Kopečka, vedoucího katedry liturgické teologie CMTF UPOL.

Začátek ve čtvrtek 2. prosince v 19 hodin v knihovně Dílny Všech svatých na Charbulově 92 v Brně.

https://www.vsechsvatych.cz/besedy/

Obnovení kaple a studánky na Lutrštéku, Němčany

V rámci obnovy studánky a kaple jsme realizovali mozaiku Panny Marie, kterou 19. září při hlavní pouti požehnal opat Kosík z Nové Říše.

Aktuality