Pro děti: 7. neděle velikonoční; Pán Ježíš oslavuje Boha Otce

Vzhledem k brzkému konci doby Velikonoční, budeme končit také s našimi malovanými katechezemi. Pokud jste s dětmi materiál používali, dejte nám prosím vědět zpětnou vazbu přes FB či mail. Za Vaše reakce budeme rádi.

„Pohled na jeho tělo jim už nebránil, aby si celou silou svého ducha uvědomovali, že se Pán při svém sestoupení neoddělil od Otce a při svém návratu zase neopustil své učedníky.
(sv. Lev Veliký)

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět.“ (Jan 17,1-11)


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg
Pro děti

Pro děti: 6. neděle velikonoční; Otec, Syn a Duch svatý

Katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky.

„Toto je můj postoj: … uctívat Boha Otce, Boha Syna a Boha Ducha Svatého, tři osoby,
jedno božství, nerozdělené co do cti, slávy,
podstaty a království.“
(Řehoř Naziánský)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Pomocníka, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. … Zase k vám přijdu. … V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a je zachovává, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (Jan 14,15-21)


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Pro děti

Součástí veletrhu „Památky–řemesla–muzea“, Praha

Účastnili jsme se s prezentací na pražském veletrhu „Památky-řemesla-muzea.“ Děkujeme za pozvání ČBK, zvláště pak paní Mgr. Karlové

https://www.cirkev.cz/pozvanky/2020-02-veletrh-pamatky-muzea-remesla

Aktuality

Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Pro děti: 5. neděle velikonoční, Ježíš jako cesta, pravda a život

Katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky.

„Tím, že zůstával s Otcem, byl pravdou
a životem. Tím, že na sebe vzal naše tělo,
se stal cestou.“ (sv. Augustin)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. (Jan 14,1-12)


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Pro děti

Pro děti: 4. neděle velikonoční, Ježíš dobrý pastýř

Katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky.

„Ježíš řekl znovu:
„Amen, amen, pravím vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli přede mnou,
jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze
mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Zloděj
přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život
a aby ho měly v hojnosti.“
(Jan
10,1-10)

„‚Já jsem přišel, aby měly život a aby měly
ještě víc.‘ Řekněte mi, co je víc než život? Boží království. On to však ještě
nevyslovuje, ale zůstává při slovu
život, které všichni znali.“ (sv.
Jan Zlatoústý)


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

 
Novinky mailem
Facebook
Facebook

Pro děti

Pro děti: 3. neděle velikonoční, emauzští učedníci

Další pracovní katechetický list pro rodiče a děti na neděli. Omalovánky, čtení Evangelia a další. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky.


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Pro děti

Výstava o kardinálu Špidlíkovi na Velehradě

Ve Svatém týdnu byla zpřístupněna výstava, kterou jsme pro Vás připravili, o životě a díle p. Špidlíka na Velehradě. Výstava je ke shlédnutí každý den v basilice.

Aktuální otvírací hodiny basiliky zde.

http://www.spidlik.cz/2020/04/11/vystava-ve-velehradske-basilice-pristupna/

Aktuality

Pro děti: 2. neděle velikonoční–Božího milosrdenství

Pracovní list katecheze na neděli Božího milosrdenství

Přinášíme Vám další pracovní katechetický list pro děti na neděli. Bude-li to v našich silách a budete-li mít zájem, rádi budeme další neděle pokračovat. Zaregistrujte se pro novinky nebo sledujte webové stránky.


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Pro děti

Pracovní katechetické listy pro děti na neděli

Chystáme na nadcházející neděli pracovní listy pro děti.
Materiál bude volně ke stažení na těchto stránkách.

Pro děti


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Svatý týden – pracovní sešit pro děti a rodiny, omalovánky

Přinášíme Vám další omalovánky s obrazy Centra Aletti v Římě a Dílny Všech svatých se zaměřením na slavení tajemství Zmrtvýchvstání v době Svatého týdne. Omalovánky jsou doplněny úryvky z Evangelia, citáty církevních otců i úkolu na každý den.

Křížová cesta v obrazech ke stažení zde.

Pro děti

Jiří Šťasta
Dílna Všech svatých

Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Ukázka realizací Dílny Všech svatých