Listopadová mozaika na hrobě

Na Novém hřbitově v Třebíči na rodinném hrobě jsme osadili mozaiku Panny Marie.

Aktuality

Svatý Martin ve Znojmě

Sice svatomartinské víno v tuto dobu Znojmem neteče, zato se svatý Martin vrátil do spodní svatomartinské kaple na hradbách Znojma.

Aktuality

Mozaika Matky Boží u Bratří Minoritů v Brně na Orlí

Bratrům minoritům přejeme mnoho požehnání do zbytku provinční kapituly a s radostí předáváme mozaiku Panny Marie v Brně na Orlí.

Aktuality

Příprava na montáž mozaiky Panny Marie u Minoritů v Brně

Nákres Panny Marie ukazující na cestu

Výstava o P. Špidlíkovi u Minoritů již sice končí, zato mozaika Panny Marie na fasádě kláštera z ulice Orlí snad třeba nějaké století zůstane.

Aktuality

Požehnání kaple Panny Marie Bolestné u sester Těšitelek v Brně

Položení liturgických rouch na oltář

Na svátek Narození Panny Marie byla v Brně na ul. Heinrichově požehnána kaple Panny Marie Bolestné ve správě sester Těšitelek brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem.

Pro sestry jsme zpracovali projekt liturgického prostoru, výzdobu a realizaci jednotlivých řemesel také koordinovali.

Fotografie z kaple

Momentky z obřadu

Aktuality

Brno: Výstava o kardinálu Špidlíkovi u Minoritů v Loretánské kapli

Začátkem července byla zpřístupněna výstava o 35 panelech o životě a dílě jesuity a kardinála Tomáše Špidlíka.

Otevřena denně pro veřejnost.

Aktuality

Příprava na kučerovský oltář

Dokončili jsme přípravné práce na mozaikách pro kostel sv. Petra a Pavla v Kučerově.

Aktuality

Biskup Huyn a úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně v architektuře, umění a pastoraci

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, husovický farní chrám, založení Kongregace sester Těšitelek Bořské Srdce Páně, to je hned několik znamení, která vedou k biskupu Huynovi a jeho výjimečnému vztahu k Nejsvětěšímu Srdci Páně.

Zasvěcení kněze Huyna pro Nejsvětější Srdce Páně

Biskup Paulus Huyn

 „Na svátek svatého
Františka z Assisi, na první pátek v růžencovém měsíci, zasvětil jsem svůj
život, já, nejubožejší člověk, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, a to až do
posledního dechu k útěše jeho trpícího Srdce na Olivové hoře. Potom jsem
připojil i druhé přání své duše… vidět ty, kteří by se úplně zasvětili útěše
trpícího Ježíšova Srdce,“ píše Pavel Huyn.

Roku 1895 se tehdy ještě jako kněz Huyn při duchovních cvičeních v mariánském poutním místě Maria Waldrast zasvěcuje Nejsvětějšímu Srdci Páně. Následně zakládá spolek pro ošetřování chudých a nemocných v domácnostech a celou péči dostává na starost, tehdy boromejka, sestra Rosa Vůjtěchová. Sestra Rosa později neváhala a napsala biskupu Huynovi dopis, kde se mu svěřila o své touze založit novou kongregaci s posláním smíru a útěchy Ježíšova Srdce. Biskup Huyn ukázal naoplátku zase svoje zápisky z exercicií, kde se zasvětil Božskému Srdci Ježíšovu jako oběť smíru a kde si poznamenal svoji touhu založit kongregaci věnovanou stejnému účelu. A tak během několika let biskup Huyn zakládá novou kongregagci sester Těšitelek Božského Srdce Páně a sestra Rosa je ustanovena představenou.

Secesní kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Pohled do secesního chrámu na Křenové, vlevo obraz Nejsvětějšího Srdce Páně

Farní kostel na Křenové vznikl z potřeb zajistit dostatečné duchovní zázemí pro nově přicházející obyvatele do průmyslově rostoucího Brna, moravského Manchesteru. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie na Křenové byl postaven také k přílěžitosti památky výročí připomínající 60 let panování císaře Františka Josefa I. v roce 1908. Základní kámen ke stavbě tohoto secesního kostela byl vysvěcen v den panovníkových 80. narozenin v roce 1910. Iniciátorem stavby chrámu byl tehdejší biskup Dr. Pavel Huyn, který k tomuto účelu založil Jednotu pro stavbu katolických kostelů v brněnské diecézi. Stavbu a vnitřní vybavení projektoval architekt Franz Holik.

V kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Brně na Křenové je úcta k Nejsvětějšímu Srdci projevena hned na třech významných místech. Ve dvou vitrážích v transeptu, z nichž se do dnešních dnů dochovala pouze jedna, a na ztvárnění jednoho ze dvou bočních oltářů.

Návrhy vitrají byly zpracovány malířem Jaroslavem Malým pro uměleckou dílnu Emila Škardy. Při osvobozování Brna na konci Druhé světové války byla následkem tlaku explodované bomby poničena okna na východní straně kostela. Díky badatelské práci Joanni Nowak se podařilo dohledat původní výtvarné návrhy velkoformátových oknech v transeptu. Současný stav od provedení se v okně Nejsvětější Srdce Páně liší spíše v detailech, hlavní ikonografie zůstává v návrhu a realizaci samotné zachována. Protější okno, východní, bylo věnováno Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie a připomínce panování císaře Františka Josefa I.

Doufám, že se podaří v této farnosti v nadcházejících letech najít dostatek prostředků a sil k obnově této vitrajové výzdoby, která by významně doplnila interiér této vzácné secesní stavby.

Boční oltář Nejsvětějšího Srdce Páně

Další motiv Nejsvětějšího Srdce je proveden na bočním oltáři kostela. Kristus Pán na zlatém pozadí se zde sklání nad matkou válečného invalidy. Stavba kostela byla realizována ještě před první světovou válkou, kdežto zhotovení interiéru už spadalo do válečného období, které sebou neslo řadu utrpení a nevyhnulo se snad žádné rodině. Kristus Pán na obraze hledí do očí matky invalidy a svoji rukou ukazuje na oslavené, probodené srdce.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích

Dalším znamením lásky biskupa Huyna k Nejsvětějšímu Srdci Páně je kostel v Brně Husovicích. Kostelní jednota pro zřízení nového kostela v Husovicích byla sice založena již v roce 1896, tj. před biskupským působením Paula Huyna, ale již během druhého roku nově úřadujícího biskupa Paula Huyna bylo započato se stavbou. Patrocinium, tj. zasvěcení Nejsvětějšímu Srdci Páně lze přikládat také jeho vlivu, jakožto světiteli kostela (svěcení kostela byl mj. přítomen také Cyril Stojan, který se podílel na získávání darů ze strany monarchie).

Výstavba nebyla tolik jako farní kostel na Křenové financována z darů šlechty a proto vybavování interiéru bylo výrazně pozvolnějšího. Jak byla finanční situace obtížná je zřejmé z toho, že poslední dluhy týkající se pouze stavby byly zaplaceny až v roce 1921. Financování a pořizování vnitřního vybavení chrámu se uskutečňovalo průběžně až v meziválečném období.

Pohled do presbytáře kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Husovicích

Expozice v Rajhradě o sestrách a biskupu Huynovi

Sestry Těšitelky Božského Srdce Ježíšova k příležitosti Noci kostelů 2020 nově otevřely trvalou expozici v prostorách svého rajhradského kláštera, která pojednává jak o pohnutém osudu jejich kongregace, tak také nemalá část je věnovaná právě biskupu Huynovi, jejich duchovnímu zakladateli. Na několika panelech je zde také blíže pojednáno o jeho lásce k Nejsvějšímu Srdci Páně a také touze o rozšíření této úcty.

Ukázka z rajhradské expozice v klášteře Sester Těšitelek

Dílna Všech svatých se na expozici podílela v celkové architektonické výtvarné koncepci a grafickým zpracováním části panelů.

Jiří Šťasta

Literatura:
Joanna Nowak, Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna, e-Monumentica IV, 2016, č. 2, s. 32-50; online: http://e-monumentica.org/sites/default/files/u9/2016- 2_Nowak.pdf
Encyklopedie dějin města Brna, heslo Jaroslav Malý, akademický malíř; online: http://encyklopedie.brna.cz
Aleš Filip a kol., Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie na Křenové ulici v Brně. Brno, 2014.
Bakalářská práce „Výstavba vybraných katolických kostelů v Brně v první polovině 20. století“ https://is.muni.cz/th/h26ag/Bakalarska_diplomova_prace.pdf

Aktuality

Srdce Páně, otec Čupr a kardinál Špidlík aneb jaký smysl má vlastně utrpení?

Přátelské setkání jezuitů Čupra a Špidlíka v Římě

Zveřejněno na: http://www.nepomucenum.it/2020/06/srdce-pane-otec-cupr-kardinal-spidlik.html

Možná jste se někdy trápili podobnou věcí, která tížila i mne. Dlouho mi bylo proti srsti obětovat kdekteré utrpení tu za hříšníka, tu za obrácení sousedky. A pojem „obětovat utrpení“ mi ani příliš nedával smysl. Kdo jsem já, abych mohl obětovat své utrpení a k čemu vlastně, když největší oběť položil Boží Syn, když jej Otec vydal do našich rukou? K čemu je dobré obětování svého utrpení, když slavíme při liturgii oběť daleko vyšší?

My nejdříve zkoušíme dělat dobré skutky a když už to nefunguje, říkáme si, že se za to pomodlíme. Je to přesně naopak!

P. Josef Čupr SJ

Až jednou, seděl jsem s jezuitou Josefem Čuprem, bývalým spirituálem Nepomucena, krátce před jeho smrtí a prosil ho o modlitbu za svého kmotřence: „Nechce se mu ani za mák k prvnímu svatému přijímání, otče, modlete se prosím za něj!“ V tu chvíli jako by mu proběhl blesk v očích, později jsem pochopil, co to znamená, že někdo „promluvil z Ducha.“ „Tak já ti něco povím,“ říká mi, „ty máš utrpení. Trápíš se s tím klukem a nevíš, co máš dělat. Zkoušíš ho přemlouvat, pak mu něco koupíš a mu to chvíli zachutná a pak to zahodí pryč. A ty se trápíš, co bys ještě měl dělat. A neuděláš a nezmůžeš nic. I kdyby ses na hlavu stavěl, nic nezmůžeš! My zkoušíme nejdřív konat, dělat dobré skutky, a když už to nefunguje, říkáme si, že se za to pomodlíme. Je to přesně naopak!“

„Ale co naplat, tobě teď zbývá jen utrpení a nic víc z toho nemáš. A víš, co s tím můžeš dělat?“ Snad mi tady nezačne povídat o obětování utrpení, pomyslel jsem si. A skutečně začal, překřížil jsem ruce i nohy a zasadil se hlouběji do sedadla. „Tobě nezbývá nic jiného než to utrpení obětovat!“ „To snad ne!“ povzdychl jsem si. „To znamená, vložit ho do Kristova probodeného boku, do jeho ran. Všechno své utrpení mu svěřit.“

Jenže otec Josef, který sám procházel nesmírným utrpením, měl dar číst v lidském srdci …

Jenže otec Josef, který sám procházel nesmírným utrpením, měl dar číst v lidském srdci (tzv. kardiognose), a tak s klidem dál pokračoval náš tichý dialog. Na otázky, které jsem ani nestačil vyslovit, mi souběžně odpovídal: „A ty se mě ptáš, jak se to asi dělá, že? Tak já ti to povím. Ve slavení Eucharistie, kde spojujeme své tělo, svá trápení i své hříchy s Jeho oslaveným Tělem. Přijímáním Jeho Těla a Krve vkládáme sebe do Jeho oslavených ran. A tak máme naději, že i naše rány, budou v Kristu oslavené.“ Konečně mi to někdo řekl jasně a čistě. Vložit vše do Kristova probodeného srdce.

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.

úryvek z modlitby sv. Ignáce z Loyoly

Kardinálský znak otce Špidlíka

Dlouholetý přítel P. Josefa Čupra SJ byl také jezuita a později kardinál Tomáš Špidlík. Ten letos oslavil deset let od svého zesnutí a výstava, kterou jsme o něm v rámci naší Dílny Všech svatých připravili, je nyní ke shlédnutí na Velehradě. Bylo by škoda nezmínit, že „srdce“ bylo Špidlíkovo srdeční téma.

Ex toto corde – kardinál Špidlík

„Nebylo a dodnes není totiž lehké obhájit v západním akademickém světě srdce jako zdroj teologického poznání proti námitce, že se tu zaměňuje věda se slovanským sentimentalismem. Stálo trpělivost a námahu prosadit, že srdce u východních autorů znamená celistvost člověka, který poznává Boha bytostně, celým životem, tedy srdcem, proti racionalismu, který vtěsnává živého Boha do mrtvých pojmů rozumu. Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův se chápání vědeckou metodou vymyká, dá se ale poznat intuicí, citem jeho živé přítomnosti ve vlastním životě,“ píše Richard Čemus SJ v zmíněné výstavě o kardinálu Špidlíkovi.

Stálo trpělivost a námahu prosadit, že srdce u východních autorů znamená celistvost člověka…

P. Richard Čemus SJ

„Hovořím o obrazu srdce, protože Otec Špidlík jej zvolil jako motto svého kardinálského znaku: „Ex toto corde“ – Z celého srdce. Tím vepsal svůj život cele do primátu Boha a lásky. Symbol srdce představuje ve východní spiritualitě sídlo modlitby – setkání mezi člověkem a Bohem, ale také s dalšími lidmi a celým kosmem. Na erbu je srdce, umístěné na štítu, překryto křížem, na jehož ramenech se protínají slova „FOS“ a „ZOE“ – světlo a život, což jsou jména Boží. Člověk, který plně, ex toto corde, přijímá světlo a život, stává se tedy sám světlem a životem v lidství a v univerzu,“ pronesl Svatý Otec Benedikt XVI. při homilii nad rakví otce kardinála.

Tento životní program a vlastně i způsob, jak prožívat utrpení, shrnují slova napsaná zlatem nad sarkofágem kardinála Špidlíka na Velehradě: „Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do Vzkříšení.“

Jiří Šťasta
19.6.2020

Aktuality

Pro děti: Seslaní Ducha svatého

Přinášíme Vám poslední část z Velikonoční edice pro děti.

Toto vydání omalovánek vzniklo za pomoci nakladatelství Lipa v Římě.

Piště na FB či mail, za Vaše reakce budeme rádi.

„Duch Svatý posvěcuje celou katolickou církev, on naplňuje každou rozumnou duši, on vdechuje víru a je učitelem vědy, pramenem lásky, pečetí čistoty a základem každé ctnosti.“ (sv. Lev Veliký)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. … Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 15,26-27; 16,12-15)


Budeme Vám zasílat informace z aktivit naší Dílny – realizace, pracovní listy, pozvánky. O GPDR zde: http://www.vsechsvatych.cz/wp-content/uploads/2020/04/gpdr.jpg

Pro děti